מחשבונים
  • מחשבוני מיסוי

התשואה הצפויה מתוכנית חיסכון

מחשבון זה פותח כדי לעזור לכם לדעת מה התשואה הצפויה לכם מתוכנית חיסכון.
מעוניין להפקיד סכום חודשי קבוע ו/או סכום חד פעמי. מהו החסכון הצפוי לי בעתיד מחסכון זה?
ריבית שנתית לפני ניכוי מס רווחי הון  %
סכום ההפקדה החודשי  ₪
הפקדת סכום חד פעמי עם תחילת החסכון  ₪
תקופת ההשקעה בשנים

תוצאת חישוב

השימוש במחשבון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, אינו בגדר ייעוץ להשקעה, המלצה או חוות דעת, אלא נועד לשמש כהבהרה והסברה בלבד !!

ליצירת קשר נא למלא את הפרטים

המידע המופיע באתר נועד להרחיב את ידיעותיו של המשתמש, ואיננו בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף לייעוץ מקצועי. המידע שבאתר ניתן ''כמות שהוא'' (As Is) וללא אחריות החברה ו/או מפעיליו מכל סוג שהוא לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה, בעליו או כלפי צוות העובדים, הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בבנייתו ועריכתו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו תיעשה, אפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והוא בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.