מחשבונים
  • מחשבוני מיסוי

דמי הבראה

מחשבון זה פותח כדי לעזור לכם לדעת מה דמי ההבראה המגיעים לכם.
לאחר השלמת שנת עבודה אחת מלאה נוצרת הזכאות לדמי הבראה. מס' ימי ההבראה עולה עם הותק בעבודה. עבור עבודה בחלק מן השנה מקבלים את החלק היחסי מדמי ההבראה. מקובל לשלם דמי הבראה בחודשים יולי/אוגוסט
עובד זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד (לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת העבודה) אם לא קיבל את דמי ההבראה במהלך עבודתו.
גובה דמי ההבראה הוא 374 ש"ח ליום במגזר הפרטי (נכון ל-2013).
שנות עבודה מלאות
מס' חודשים בשנת העבודה האחרונה
מספר שעות עבודה בשבוע
מס' שעות עבודה בשבועיים
(לעובדים אחת לשבועיים בלבד)
סכום דמי הבראה ליום  ₪

תוצאת חישוב

השימוש במחשבון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, אינו בגדר ייעוץ להשקעה, המלצה או חוות דעת, אלא נועד לשמש כהבהרה והסברה בלבד !!

ליצירת קשר נא למלא את הפרטים

המידע המופיע באתר נועד להרחיב את ידיעותיו של המשתמש, ואיננו בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף לייעוץ מקצועי. המידע שבאתר ניתן ''כמות שהוא'' (As Is) וללא אחריות החברה ו/או מפעיליו מכל סוג שהוא לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה, בעליו או כלפי צוות העובדים, הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בבנייתו ועריכתו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו תיעשה, אפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והוא בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.